Karty podarunkowe BA

 1. Podmiotem wydającym Kartę jest Merida Polska Sp. z o.o. ul. M.C. Skłodowskiej 35, 41-800 Zabrze, NIP: 6312300850, REGON 008174780, nr KRS: 0000019537

 2. Karta podarunkowa może zostać zrealizowana w sklepie internetowym www.bikeatelier.pl oraz w sieci sklepów stacjonarnych Bike Atelier. Lista sklepów wraz z adresami dostępna jest na stronie www.bikeatelier.pl/nasze-sklepy

 3. Realizacja Karty następuje:
  - w przypadku sklepu internetowego poprzez wprowadzenia do zamówienia numeru Karty
  - w sklepach stacjonarnych poprzez przekazanie Karty Sprzedawcy.
 1. Karta podarunkowa uprawnia do zakupu wszystkich towarów znajdujących się w aktualnej ofercie sklepu do kwoty na jaką opiewa wartość nominalna karty określona na awersie Karty.

 2. Karta podarunkowa uprawnia wyłącznie do jednorazowych zakupów. W przypadku nie wykorzystania całej kwoty nominalnej na jaką opiewa Karta pozostała wartość nie podlegała zwrotowi.

 3. W przypadku gdy wartość wybranego przez Klienta towaru przekracza wartość Karty Klient dopłaca kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy ceną towaru a wartością nominalną Karty.

 4. Karta podarunkowa nie podlega wymianie na gotówkę.

 5. Data ważności karty zgodnie z okresem przedawnienia roszczeń.

 6. Kartę podarunkową należy przechowywać z zachowaniem środków ostrożności wymaganych dla innych kart płatniczych. Klient zobowiązany jest przechowywać Kartę w sposób zapewniający jej należyty stan to znaczy odczyt danych zawartych na Karcie.

 7. Wydający nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub znaczenie Karty przez Klienta. W takim przypadku nie będą wydawane duplikaty Karty Podarunkowej.

Produkt został dodany do listy życzeń
Skontaktuj się z najbliższym sklepem, jeśli nie ma w nim Twojego produktu - sprowadzimy go dla Ciebie
Proszę czekać trwa ładowanie sklepów